Khat Riq’ah

khat riq’ah

Riq’ah menurut Kamus Bahasa ialah cebisan kertas yang ditulis. Khat ini mempunyai ciri – cirinya yang tesendiri seperti bentuk hurufnya yang tegak dan kecil, kebanyakan huruf-hurufnya ditulis di atas garisan, boleh ditulis dengan cepat dan mempunyai sedikit sahaja kaedah, penulisannya agak mudah jika dibandingkan dengan khat Nasakh.  Ia dicipta oleh penulis khat Turki, Mumtaz Bek pada zaman pemerintahan Sultan Abdul Hamid Khan (1280H). Khat ini adalah gabungan di antara ‘al- Diwani’ dan ‘Siyaqat’.

Khat Diwani

khat diwani

Penulis seni khat ini ialah Muhammad Munif tetapi kaedah penulisannya telah diolah semula oleh Syahla Pansha dan al- Hafiz Othman.  Dinamakan khat Diwani kerana ada diantara pendapat yang mengatakan khat ini sering digunakan sebagai tulisan rasmi di jabatan – jabatan kerajaan. Dari jabatan kerajaan tulisan ini berkembang kesegenap lapisan masyarakat. Tujuan khat ini dicipta di waktu itu ialah untuk menulis semua keputusan dan pekeliling pentadbiran kerajaan serta surat – menyurat rasmi. Namun ketika ini ia biasanya digunakan untuk menulis sijil, watikah dan tulisan – tulisan untuk perhiasan. Khat ini mempunyai bentuk yang tersusun dan tidak mempunyai baris atau hiasan (contoh di atas sengaja dibariskan untuk memudah bacaan). Keistimewaannya terserlah pada bentuknya yang bundar dan melengkung, sebenarnya ia lebih mudah ditulis dan dibentuk oleh seorang penulis berbanding khat – khat lain. Hurufnya juga boleh disesuaikan pada sebarang bentuk ruang dan situasi contohnya jika mencipta logo, mencipta desain, tulisan khas dan lain – lain lagi.

Khat Diwani Jali

   

diwani jali

Ia berbeza dari khat Diwani kerana terdapat baris-baris dan titik hiasan serta mempunyai bentuk huruf yang lebih besar dan jelas. Bentuk hurufnya memenuhi kesemua ruang kosong sehingga membentuk satu ciptaan yang tersusun indah. Ia direka oleh Syahla Pansha, seorang penulis khat Uthmani. Namun ia dianggap sebagai kesinambungan daripada khat Diwani.  Dinamakan jali bererti jelas kerana terdapat kelainan yang jelas dari segi bentuk tulisannya. Bentuk tulisan khat ini telah dijadikan bentuk khas seni khat untuk penulisan surat rasmi diraja, surat menyurat kepada ketua negara asing, sijil matawang kertas dan lain-lain.

Khat Thuluth

Thuluth bermaksud satu pertiga (1/3). Dinamakan Khat Thuluth adalah kerana Huruf menegaknya ditulis dengan mata pena yang ukuran lebar menyamai satu pertiga (1/3) lebar mata pen. Ia juga dikenali sebagai Khat Arab disebabkan peranannya sebagai sumber asasi pelbagai khat Arab yang lahir selepas Khat Kufi.Khat ini dikenali sebagai Ummul Khutut (Ibu tulisan) dan jarang digunakan dalam penyalinan al-Quran lengkap kerana mempunyai banyak kaedah, menentukan ukurannya dengan bilangan titik yang sesuai pada setiap huruf, agak rumit serta memerlukan kemahiran yang tinggi untuk menulisnya. Biasanya khat ini ditulis dengan pena yang lebar matanya diantara 2 hingga 3 mm. Jika ia lebih lebar daripada itu maka orang-orang Turki memanggilnya tuqechah thuluth yakni thuluth yang dibesarkan. Kemudian ia dikenali dengan nama thuluth jali (sumber-sumber arab silam mensifatkan dengan panggilan jalil al-thuluth). Apabila mata pena lebih besar daripada saiz yang tetap pada pena yang biasa maka dibuat untuknya pena daripada kayu. Saiz-saiz tulisan jali berada pada kadar yang tangan manusia mampu memegang penanya ( Qadi al-Askar Mustafa ‘Izat Afandi dalam menulis loh-loh di masjid Aya Sufia menggunakan mata pena yang luasnya mencapai 35sm ). Jika keadaan memerlukan tulisan-tulisan itu melebihi saiz tersebut atau bersaiz besar, maka ia ditulis mengikut saiz thuluth jali yang biasa kemudian dilakukan pembesaran ( enlargement ) mengikut kaedah empat segi atau menggunakan pelbagai peralatan teknologi yang terdapat pada hari ini seperti photocopy, komputer dan sebagainya. Bentuk thuluth yang lebar mata penanya melebihi 6mm dinamakan Thuluth Jali, manakala yang melebihi 2mm ialah Thuluth Aadi. Ia diperkenalkan oleh Ibrahim al- Sajzi dan banyak digunakan sebagai seni hiasan di dalam masjid, nama surah dan hiasan kulit buku. Seseorang penulis khat tidak dianggap penulis yang mahir dalam seni ini sekiranya tidak benar – benar berkemahiran dalam bentuk Khat Thuluth.

Perhatian berat para ahli khat terhadap khat thuluth, khususnya khat thuluth jali sepanjang sejarah khat bukanlah merupakan satu perkara yang lahir secara mendadak. Khat ini dikenali dengan tulisan yang agak cantik. memandangkan ia tidak dapat ditulis secepat khat nasakh maka ia biasanya digunakan untuk tujuan-tujuan seni yang khusus, bukan untuk tujuan penulisan biasa. Oleh itu kita sering dapati khat ini dalam kepingan-kepingan seni, muraqqa’at dan loh-loh serta hasil kerja seni yang lain. Khat ini menyebabkan orang yang memandangnya akan membiasakan diri mereka dengan unsur keindahan dan gerakan yang tersusun.

Keistimewaan thuluth (khususnya thuluth jali) daripada segala jenis khat yang lain ialah ia boleh di letakkan dalam struktur-struktur dan rupa bentuk yang cantik seperti bulat, segi empat, bujur dan sebaginya. Para jurukhat yang menitikberatkan khat ini sering melakukan pembaharuan struktur (olahan) dengan khat ini yang merangkumi dua lapisan huruf atau lebih yang sebahagiannya diletakkan di atas sebahagian yang lain mengikut susunan bacaan. Ini merupakan kerja yang sangat sukar, hanya mampu dilakukan oleh jurukhat yang mahir dan berkaliber. kadangkala satu ungkapan ditulis dalam beberapa struktur yang mengandungi pelbagai bentuk dan tulisan. Peniruan sesetengah jurukhat terhadap struktur-struktur para jurukhat silam dan digunakan secara komersial tanpa menerangkan sumber yang beliau dapati sebenarnya merupakan pancabulan terhadap hak-hak mereka dan satu amalan yang tidak wajar.