Nasakh Akhbar

aadiat1.jpg

Nasakh Akhbar iaitu gaya Nasakh yang bentuk asalnya ditebal ( bold ) dan diperjelaskan huruf – hurufnya sesuai untuk tujuan pembacaan umum. Nasakh jenis ini boleh diaplikasikan pada penulisan mushaf, akhbar, buku – buku teks sekolah, papan tanda dan sebagainya yang boleh dilihat dan dibaca oleh semua golongan terutama sekali orang yang lemah penglihatan dan orang tua. Diantara kebaikan tulisan ini, ia masih jelas dan mudah dibaca walaupun setelah dikecilkan ( reduce ). Tulisan ini dinamakan tulisan Nasakh Akhbar kerana penggunaannya yang meluas dalam lapangan persurat khabaran. la juga digunakan dalam pelbagai media cetak yang lain termasuk majalah, juga di dalam media elektronik sebagaimana ia digunakan dalam mesin taip atau komputer. Contoh di atas menunjukkan satu bentuk penulisan mushaf yang ditulis menggunakan Nasakh Akhbar.