Nasakh Akhbar

aadiat1.jpg

Nasakh Akhbar iaitu gaya Nasakh yang bentuk asalnya ditebal ( bold ) dan diperjelaskan huruf – hurufnya sesuai untuk tujuan pembacaan umum. Nasakh jenis ini boleh diaplikasikan pada penulisan mushaf, akhbar, buku – buku teks sekolah, papan tanda dan sebagainya yang boleh dilihat dan dibaca oleh semua golongan terutama sekali orang yang lemah penglihatan dan orang tua. Diantara kebaikan tulisan ini, ia masih jelas dan mudah dibaca walaupun setelah dikecilkan ( reduce ). Tulisan ini dinamakan tulisan Nasakh Akhbar kerana penggunaannya yang meluas dalam lapangan persurat khabaran. la juga digunakan dalam pelbagai media cetak yang lain termasuk majalah, juga di dalam media elektronik sebagaimana ia digunakan dalam mesin taip atau komputer. Contoh di atas menunjukkan satu bentuk penulisan mushaf yang ditulis menggunakan Nasakh Akhbar.

Basmalah Muhaqqaq

muhaqqaq

Basmalah dalam bentuk Khat Muhaqqaq, Sejenis khat yang seakan – akan Khat Thuluth tetapi hurufnya lebih bebas dan dilepaskan, tidak membulat. Perhatikan contohnya pada huruf ‘mim’ dan ‘ra’. Ha marbuthahnya digunakan ‘ha’ bulat ( tertutup ). Huruf ‘nun’ pada Ar Rahman lebih besar sedikit daripada nun thuluth.

Khat Farisi

Doa Penerang Hati-Khat Farisi

Surah Al-Kauthar-Khat Farisi

Khat Farisi dicipta oleh Mir Ali al- Tibrazi dan kemudianya diperindahkan oleh Imaduddin al- Syirazi. Ia digunakan dengan meluas oleh masyarakat Iran yang diketahui sejak dahulu amat berminat dengan kesenian yang merupakan warisan turun temurun datuk nenek mereka. Mereka begitu mahir dan cekap dari segi penggunaannya sehingga menjadikan tulisan tulisan khat ini sebagai tulisan yang mempunyai ciri – ciri tersendiri pada orang Iran dan terkenal sehingga kehari ini dengan nama khat farisi (iaitu nisbah kepada bangsa Iran sendiri). Khat ini mempunyai bentuk yang cantik, hurufnya sangat menarik, tidak berbaris, tidak tersusun, sama seperti bentuk Riqa’ah. Keindahan khat Farisi terletak pada bentuk lengkungnya yang menarik, kurang garis menegak dan bentuk hurufnya yang condong ke kanan dan memanjang. Khat ini juga dikenali dengan khat Nasta’liq (iaitu gabungan antara Nasakh dan Ta’liq).

Aplikasi Khat Nasakh

aplikasi nasakh

Khat Nasakh merupakan satu kaedah tulisan khat yang sangat praktikal. Di samping mudah dibaca ia juga masih mengekalkan keindahan seninya yang tersendiri. Khat Nasakh amat sesuai ditulis pada mushaf, surat – menyurat, buku bacaan dan lain – lain lagi. Foto di atas menunjukkan Khat Nasakh diaplikasikan pada sebuah dokumen yang penting dan bersejarah iaitu ‘Watikah Pelancaran Al Quran Mushaf Malaysia & Terjemahan’ yang ditandatangani oleh Y.A.B. Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi pada satu majlis yang anjuran Yayasan Restu di Mak Mandin, Pulau Pinang. 

Khat Muhaqqaq

muhaqaq

Bentuk khat ini diperkenalkan oleh Qutbah al-Muharrir pada zaman al – Umawi yang pada mulanya ia dinamakan ‘Jalil Thuluth’. Ia telah diubahsuaikan oleh  penulis–penulis seni khat dan diperbaiki sehingga mencapai puncak keindahannya oleh Yaqut al- Musta’simi.Bentuknya seakan – akan khat thuluth tetapi saiz hurufnya lebih besar sedikit dan bersifat lepas dan tidak membulat pada huruf – huruf tertentu (seperti ra, wau, mim, ya dan lain – lain lagi). Kini bentuknya yang lebih besar dikenali sebagai ‘al- Muhaqqaq’ manakala yang lebih kecil ialah ‘al- Raihani’.

Khat Kufi Murabba’

kufi murabba’ 

Ia adalah daripada jenis khat kufi. Bentuk hurufnya terdiri daripada susunan bentuk segi empat dan garis lurus. Kaedah susunannya adalah susunan yang bersifat memenuhi ruang. Khat ini banyak digunakan sehingga kini sebagai hiasan dalam bentuk geometric pada bangunan – banguna seperti masjid, surau dan lain – lain lagi.

Khat Nasakh

khat nasakh

Dinamakan khat ini sebagai Khat Nasakh kerana tulisannya digunakan untuk menaskhahkan atau membukukan al-Qur’an serta pelbagai naskhah ilmiah yang lain sejak dari kurun pertama Hijrah lagi. Ia terus menjadi tulisan utama bahan-bahan ilmiah hingga ke hari ini samada di dalam akhbar, majalah, komputer dan sebagainya selain terus menjadi tulisan utama al-Qur’an.
Ada juga pendapat yang menjelaskan punca khat ini dinamakan sebagai Khat Nasakh ialah kerana peranannya menasakhkan yang beerti menghapuskan atau menggantikan penggunaan khat Kufi dalam penulisan wahyu Allah iaitu al-Qur’an. Setelah kemunculan khat Nasakh, khat Kufi tidak lagi digunakan untuk menulis al-Qur’an tetapi tempatnya telah diambil alih oleh Khat Nasakh. Khat Nasakh dikatakan sebagai seni yang berasal dan berkembang dari tulisan Arab asli. Ia bermula dari asal Khat Arami, Nabati, kemudian dikenali sebagai Khat Hijazi. Tulisan ini melalui proses pembaikannya dalam beberapa peringkat. Pada kurun ketiga dan keempat Hijrah, seorang menteri dari kerajaan Abbasiah iaitu Ali bin Muqlah atau lebih dikenali dengan Ibnu Muqlah bersama saudaranya Abdullah, telah memperhaluskan tulisan ini dan mencipta satu kaedah yang dikenali kini sebagai Kaedah Penulisan Khat Nasakh. Ia menjadi terkenal terutamanya pada kurun kelima. Khat ini terus diminati dan mula dipelajari secara meluas. Semasa pemerintahan Atabikah khat ini seterusnya melalui satu proses yang dikatakan sebagai proses pengindahan menyeluruh. Lantaran itu ada yang menggelar khat ini sebagai ‘Khat Nasakh Atabik’. Khat ini pada dasarnya lebih mudah daripada khat thuluth dan senang diajarkan kepada orang ramai, pelajar sekolah dan kanak – kanak sebagai asas untuk menulis khat atau jawi. Penggunaannya amat meluas sekali sehingga mesin menaip, komputer dan mesin cetak kebanyakannya menggunakan fon jenis Khat Nasakh. Ia sering digunakan dalam penulisan disebabkan sifatnya yang cantik dan mudah dibaca. Maka oleh sebab itulah Khat Nasakh amat praktikal digunakan untuk penyalinan mushaf al Quran, kitab-kitab, hadith, majalah, akhbar dan lain – lain lagi . Pada kebiasaannya Khat Nasakh ditulis dengan saiz yang kecil dan tidak terlalu besar dengan kadar 1mm saiz pena.  

Khat Riq’ah

khat riq’ah

Riq’ah menurut Kamus Bahasa ialah cebisan kertas yang ditulis. Khat ini mempunyai ciri – cirinya yang tesendiri seperti bentuk hurufnya yang tegak dan kecil, kebanyakan huruf-hurufnya ditulis di atas garisan, boleh ditulis dengan cepat dan mempunyai sedikit sahaja kaedah, penulisannya agak mudah jika dibandingkan dengan khat Nasakh.  Ia dicipta oleh penulis khat Turki, Mumtaz Bek pada zaman pemerintahan Sultan Abdul Hamid Khan (1280H). Khat ini adalah gabungan di antara ‘al- Diwani’ dan ‘Siyaqat’.

Khat Diwani

khat diwani

Penulis seni khat ini ialah Muhammad Munif tetapi kaedah penulisannya telah diolah semula oleh Syahla Pansha dan al- Hafiz Othman.  Dinamakan khat Diwani kerana ada diantara pendapat yang mengatakan khat ini sering digunakan sebagai tulisan rasmi di jabatan – jabatan kerajaan. Dari jabatan kerajaan tulisan ini berkembang kesegenap lapisan masyarakat. Tujuan khat ini dicipta di waktu itu ialah untuk menulis semua keputusan dan pekeliling pentadbiran kerajaan serta surat – menyurat rasmi. Namun ketika ini ia biasanya digunakan untuk menulis sijil, watikah dan tulisan – tulisan untuk perhiasan. Khat ini mempunyai bentuk yang tersusun dan tidak mempunyai baris atau hiasan (contoh di atas sengaja dibariskan untuk memudah bacaan). Keistimewaannya terserlah pada bentuknya yang bundar dan melengkung, sebenarnya ia lebih mudah ditulis dan dibentuk oleh seorang penulis berbanding khat – khat lain. Hurufnya juga boleh disesuaikan pada sebarang bentuk ruang dan situasi contohnya jika mencipta logo, mencipta desain, tulisan khas dan lain – lain lagi.

Khat Diwani Jali

   

diwani jali

Ia berbeza dari khat Diwani kerana terdapat baris-baris dan titik hiasan serta mempunyai bentuk huruf yang lebih besar dan jelas. Bentuk hurufnya memenuhi kesemua ruang kosong sehingga membentuk satu ciptaan yang tersusun indah. Ia direka oleh Syahla Pansha, seorang penulis khat Uthmani. Namun ia dianggap sebagai kesinambungan daripada khat Diwani.  Dinamakan jali bererti jelas kerana terdapat kelainan yang jelas dari segi bentuk tulisannya. Bentuk tulisan khat ini telah dijadikan bentuk khas seni khat untuk penulisan surat rasmi diraja, surat menyurat kepada ketua negara asing, sijil matawang kertas dan lain-lain.

Khat Thuluth

Thuluth bermaksud satu pertiga (1/3). Dinamakan Khat Thuluth adalah kerana Huruf menegaknya ditulis dengan mata pena yang ukuran lebar menyamai satu pertiga (1/3) lebar mata pen. Ia juga dikenali sebagai Khat Arab disebabkan peranannya sebagai sumber asasi pelbagai khat Arab yang lahir selepas Khat Kufi.Khat ini dikenali sebagai Ummul Khutut (Ibu tulisan) dan jarang digunakan dalam penyalinan al-Quran lengkap kerana mempunyai banyak kaedah, menentukan ukurannya dengan bilangan titik yang sesuai pada setiap huruf, agak rumit serta memerlukan kemahiran yang tinggi untuk menulisnya. Biasanya khat ini ditulis dengan pena yang lebar matanya diantara 2 hingga 3 mm. Jika ia lebih lebar daripada itu maka orang-orang Turki memanggilnya tuqechah thuluth yakni thuluth yang dibesarkan. Kemudian ia dikenali dengan nama thuluth jali (sumber-sumber arab silam mensifatkan dengan panggilan jalil al-thuluth). Apabila mata pena lebih besar daripada saiz yang tetap pada pena yang biasa maka dibuat untuknya pena daripada kayu. Saiz-saiz tulisan jali berada pada kadar yang tangan manusia mampu memegang penanya ( Qadi al-Askar Mustafa ‘Izat Afandi dalam menulis loh-loh di masjid Aya Sufia menggunakan mata pena yang luasnya mencapai 35sm ). Jika keadaan memerlukan tulisan-tulisan itu melebihi saiz tersebut atau bersaiz besar, maka ia ditulis mengikut saiz thuluth jali yang biasa kemudian dilakukan pembesaran ( enlargement ) mengikut kaedah empat segi atau menggunakan pelbagai peralatan teknologi yang terdapat pada hari ini seperti photocopy, komputer dan sebagainya. Bentuk thuluth yang lebar mata penanya melebihi 6mm dinamakan Thuluth Jali, manakala yang melebihi 2mm ialah Thuluth Aadi. Ia diperkenalkan oleh Ibrahim al- Sajzi dan banyak digunakan sebagai seni hiasan di dalam masjid, nama surah dan hiasan kulit buku. Seseorang penulis khat tidak dianggap penulis yang mahir dalam seni ini sekiranya tidak benar – benar berkemahiran dalam bentuk Khat Thuluth.

Perhatian berat para ahli khat terhadap khat thuluth, khususnya khat thuluth jali sepanjang sejarah khat bukanlah merupakan satu perkara yang lahir secara mendadak. Khat ini dikenali dengan tulisan yang agak cantik. memandangkan ia tidak dapat ditulis secepat khat nasakh maka ia biasanya digunakan untuk tujuan-tujuan seni yang khusus, bukan untuk tujuan penulisan biasa. Oleh itu kita sering dapati khat ini dalam kepingan-kepingan seni, muraqqa’at dan loh-loh serta hasil kerja seni yang lain. Khat ini menyebabkan orang yang memandangnya akan membiasakan diri mereka dengan unsur keindahan dan gerakan yang tersusun.

Keistimewaan thuluth (khususnya thuluth jali) daripada segala jenis khat yang lain ialah ia boleh di letakkan dalam struktur-struktur dan rupa bentuk yang cantik seperti bulat, segi empat, bujur dan sebaginya. Para jurukhat yang menitikberatkan khat ini sering melakukan pembaharuan struktur (olahan) dengan khat ini yang merangkumi dua lapisan huruf atau lebih yang sebahagiannya diletakkan di atas sebahagian yang lain mengikut susunan bacaan. Ini merupakan kerja yang sangat sukar, hanya mampu dilakukan oleh jurukhat yang mahir dan berkaliber. kadangkala satu ungkapan ditulis dalam beberapa struktur yang mengandungi pelbagai bentuk dan tulisan. Peniruan sesetengah jurukhat terhadap struktur-struktur para jurukhat silam dan digunakan secara komersial tanpa menerangkan sumber yang beliau dapati sebenarnya merupakan pancabulan terhadap hak-hak mereka dan satu amalan yang tidak wajar.