Basmalah Muhaqqaq

muhaqqaq

Basmalah dalam bentuk Khat Muhaqqaq, Sejenis khat yang seakan – akan Khat Thuluth tetapi hurufnya lebih bebas dan dilepaskan, tidak membulat.¬†Perhatikan contohnya pada huruf ‘mim’ dan¬†‘ra’. Ha marbuthahnya digunakan ‘ha’ bulat ( tertutup ). Huruf ‘nun’ pada Ar Rahman lebih besar sedikit daripada nun thuluth.