Huruf Ha

Huruf Ha Khat Thuluth

Huruf Ha Khat Thuluth

  • Huruf ha tunggal mempunyai dua bentuk
  1. Ain Hirrah
  2. Mufradah Muthallathah
  • Ha di awal boleh digunakan tiga bentuk
  • Ha di tengah mempunyai empat jenis yang perlu disesuaikan dengan huruf-huruf tertentu
  • Ha di akhir ada dua bentuk:
  1. Mulhaqah
  2. Mudghamah
  • Ha Lafzul Jalalah mempunyai kaedah tersendiri. Bentuknya lebih tinggi dari kebiasaan.