Sami Afendi

  • Sami Afendi adalah salah seorang penulis khat Zaman Othmaniah yang sangat saya kagumi
  • Banyak hasil tulisannya boleh dilihat di sekitar Turki.

  • Beliau dilahirkan pada 1253 Hijrah dan meninggal pada tahun 1330 Hijriah.