Lafzul Jalalah (Thuluth)

Penulisan Lafzul Jalalah (ALLAH) mempunyai kaedah khas di dalam khat thuluth. Allah Taalah telah mengilhamkan kepada penulis-penulis khat terdahulu mencipta bentuk Lafzul Jalalah ini dengan cara yang tersendiri dan sangat indah. Dua huruf lam dan huruf ha nya adalah berbeza dengan lam dan ha yang digunakan pada kalimat-kalimat lain. Bentuk ini menzahirkan ciri-ciri khas pada setiap lentur hurufnya sehingga terhasilnya struktur tulisan yang sangat unik dan khusus bagi menzahirkan keagungan Lafzul Jalalah tersebut.

lafzul jalalah

Asma’ Al-Husna

Asma' Al-Husna (Khat Thuluth)

Asma’ Al-Husna (Khat Thuluth)

Asma’ Al Husna

albasit.jpg arrafik.jpg assami.jpg

Al Basit, Ar Rafi’, As Sami’.. (Khat Riq’ah)

 arrahim.jpg arrahman1.jpg arrazaq.jpg 

Ar Rahim, Ar Rahman, Ar Razaq.. (Khat Thuluth)