Lafzul Jalalah (Thuluth)

Penulisan Lafzul Jalalah (ALLAH) mempunyai kaedah khas di dalam khat thuluth. Allah Taalah telah mengilhamkan kepada penulis-penulis khat terdahulu mencipta bentuk Lafzul Jalalah ini dengan cara yang tersendiri dan sangat indah. Dua huruf lam dan huruf ha nya adalah berbeza dengan lam dan ha yang digunakan pada kalimat-kalimat lain. Bentuk ini menzahirkan ciri-ciri khas pada setiap lentur hurufnya sehingga terhasilnya struktur tulisan yang sangat unik dan khusus bagi menzahirkan keagungan Lafzul Jalalah tersebut.

lafzul jalalah

Asma Al-Husna

99 Asma Al-Husna99-asma-al-husna-pdf-eps-vector

Masjid Ar-Rahmah

Gambar ini di kirim oleh sahabat saya dari USA menunjukkan suasana di dalam Masjid Ar-Rahmah, Baltimore di mana terdapat tulisan khat thuluth 99 Nama-Nama Allah yang menghiasi cermin tingkap di sekeliling Masjid, hasil tulisan saya yang ditulis sekitar bulan April yang lalu.

99 Names of Allah

I just completed writing 99 names of Allah for decoration in the Masjid Ar-Rahmah located on the ISLAMIC SOCIETY OF BALTIMORE, 6631 Johnnycake Rd. Baltimore, USA. The calligraphy will adorn the surrounding buildings is made ​​in the thuluth type with square shape and the measures is 28″x 28″ are provided in vector file formats. I would like to thanks to my friend MR. Rehan Alavi who has entrusted to me to write the calligraphy for the mosque. Hopefully the production will go smoothly so that it will complete properly.